Om du kun ynskjer å kjøpe ein enkelttime, såkalla drop-in, er prisen kr. 100,- pr. besøk.
Prisen gjeld for ein person og for ei treningsøkt.

Nøkkelkort for drop-in timen kan du hente og levere i resepsjonen på Kviknes Hotel.

Me ber om at du tar med kr. 100 i kontanter, eller betaler inn på forhånd på kontonummer  3705.22.55628, der du merker med namn og dato for drop-in timen. Du må då ta med kvitteringa og vise denne fram for å få nøkkelkortet.

Fram til 1. mai vil det vere redusert åpningstid på Kviknes Hotel, så me ber om at du tar kontakt på tlf. 993 70 530, eller sender e-post i forkant, så ordnar vi med henting av nøkkelkort.

Det er ikkje høve til å betale for andre typar medlemskap på Kviknes Hotel, då dei kun administrerer drop-in timar, for andre innmeldingar bruk nettsida vår.

God trening!